2.2 Kvalitet verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall som levereras till behandlingsanläggningarna ska uppfylla deras kvalitetskrav.

Indikatorer

Verksamhetsavfall som uppfyller kvalitetskraven

Indikator AP.2.2.1 Andel verksamhetsavfall som uppfyller behandlingsanläggningarnas kvalitetskrav
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2019
Senaste värdet: 100 %2019
Delmål AP.2.2
Uppdaterad: 2020-09-11
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens avfallsentreprenad