Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Kommunalt avfall som uppfyller kvalitetskraven

Andel kommunalt avfall som uppfyller behandlingsanläggningarnas kvalitetskrav

Rad-id Datum Värde (%)

0

2019

100

1

2020

100

Datakälla: SÖRAB

Kommentar

Sörab har avtalsuppföljningar med mottagandeanläggningar, enligt de avsättningsavtal som finns tecknade med mottagarna. Avvikelser rapporteras in direkt och följs upp löpande.

Uppdaterad: 2021-06-03
Indikator AP.2.1.1