Hushållsavfall som uppfyller kvalitetskraven

Andel hushållsavfall som uppfyller behandlingsanläggningarnas kvalitetskrav
Datakälla: SÖRAB
Trend:Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2019
Senaste värdet:100 % (2019)
Utgångsvärde:100 % (2019)

Kommentar

Sörab har avtalsuppföljningar med mottagandeanläggningar, enligt de avsättningsavtal som finns tecknade med mottagarna. Avvikelser rapporteras in direkt och följs upp löpande.
Indikator AP.2.1.1
Uppdaterad: 2020-09-11