Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Nöjdhet insamling av förpackningar

Indikatorn visar andelen invånare som anser att systemet för insamling av förpackningar är mycket väl eller ganska väl anpassat för hushållets behov.

Under 2020 gjorde man en metodförändring med mixad insamlingssystem med både webbenkät och telefonintervjuer. Tidigare år har man endast använt telefonintervjuer. Detta kan påverka resultatet något. Medodanalysen, som går att ladda ner nedan, beskriver ändringarna och ger en analys av effekterna på resultaten.

Nöjdhet insamling av förpackningar (småhus och flerbostadshus)

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt SÖRAB

2016

72

1

Totalt SÖRAB

2018

68

2

Totalt SÖRAB

2020

58

3

Danderyd

2016

73

4

Danderyd

2018

69

5

Danderyd

2020

61

6

Järfälla

2016

68,5

7

Järfälla

2018

68

8

Järfälla

2020

58

9

Lidingö

2016

71,5

10

Lidingö

2018

71

11

Lidingö

2020

58

12

Sollentuna

2016

75

13

Sollentuna

2018

75

14

Sollentuna

2020

63

15

Solna

2016

75

16

Solna

2018

65

17

Solna

2020

59

18

Sundbyberg

2016

72

19

Sundbyberg

2018

64

20

Sundbyberg

2020

46

21

Täby

2016

70,5

22

Täby

2018

71

23

Täby

2020

60

24

Upplands Väsby

2016

75

25

Upplands Väsby

2018

72

26

Upplands Väsby

2020

70

27

Vallentuna

2016

68,5

28

Vallentuna

2018

59

29

Vallentuna

2020

50

Datakälla: Telefonintervjuer

Kommentar

58 procent av invånarna i SÖRAB-kommunerna är nöjda med insamling av förpackningar, vilket är en minskning på 10 procentenheter jämfört med 2018. Detta innebär att målet på 85 procent till 2020 inte uppnås i någon av kommunerna. Boende i flerbostadshus uppger högre nöjdhet jämfört med boende i småhus.

Upplands Väsby är den kommun med högst andel nöjda invånare, nämligen 70 procent. Lägst är andelen i Sundbyberg på 46 procent där det har skett en markant minskning jämfört med 2018.

Minskningen av andel nöjda kan delvis vara ett resultat av metodförändringen då fler oftast vågar vara mer kritiska i webbenkäter än i telefonintervjuer.

Uppdaterad: 2021-02-23
Indikator AP.1.2016.3.2