Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Nöjdhet insamling av förpackningar

Indikatorn visar andelen invånare som anser att systemet för insamling av förpackningar är mycket väl eller ganska väl anpassat för hushållets behov.

Under 2020 gjorde man en metodförändring med mixad insamlingssystem med både webbenkät och telefonintervjuer. Tidigare år har man endast använt telefonintervjuer. Detta kan påverka resultatet något. Medodanalysen, som går att ladda ner nedan, beskriver ändringarna och ger en analys av effekterna på resultaten.

Nöjdhet insamling av förpackningar (småhus och flerbostadshus)

Rad-id Kommun Senaste värdet (%) Datum

0

Upplands Väsby

 70

2020

1

Sollentuna

 63

2020

2

Danderyd

 61

2020

3

Täby

 60

2020

4

Solna

 59

2020

5

Järfälla

 58

2020

6

Lidingö

 58

2020

7

Totalt SÖRAB

 58

2020

8

Vallentuna

 50

2020

9

Sundbyberg

 46

2020

Datakälla: Telefonintervjuer

Kommentar

58 procent av invånarna i SÖRAB-kommunerna är nöjda med insamling av förpackningar, vilket är en minskning på 10 procentenheter jämfört med 2018. Detta innebär att målet på 85 procent till 2020 inte uppnås i någon av kommunerna. Boende i flerbostadshus uppger högre nöjdhet jämfört med boende i småhus.

Upplands Väsby är den kommun med högst andel nöjda invånare, nämligen 70 procent. Lägst är andelen i Sundbyberg på 46 procent där det har skett en markant minskning jämfört med 2018.

Minskningen av andel nöjda kan delvis vara ett resultat av metodförändringen då fler oftast vågar vara mer kritiska i webbenkäter än i telefonintervjuer.

Uppdaterad: 2021-02-23
Indikator AP.1.2016.3.2