1.3 Tillgång till insamlingssystem för hushållsavfall

Minst 80 procent av hushållen ska anse sig ha tillgång till tillfredsställande insamlingssystem för hushållsavfall.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Nöjdhet insamling mat- och restavfall

Indikator AP.1.2016.3.1 Nöjdhet insamling mat- och restavfall (småhus och flerbostadshus)
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 73 %2020

Nöjdhet insamling av förpackningar

Indikator AP.1.2016.3.2 Nöjdhet insamling av förpackningar (småhus och flerbostadshus)
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 58 %2020

Nöjdhet insamling av grovavfall

Indikator AP.1.2016.3.3 Nöjdhet insamling av grovavfall (småhus och flerbostadshus)
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 49 %2020
Delmål AP.1.2016.3
Uppdaterad: 2020-10-19
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Funktionshindersorganisationer
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens insamlingsentreprenör
  • Kommunens planavdelning
  • Kommunernas informationsavdelning
  • Producenter