1.2 Handlingsplan för åtgärder av arbetsmiljöproblem

Det ska finnas en handlingsplan för åtgärder av de arbetsmiljöproblem som kartlades 2009.

Handlingsplanen är klar. Delmålet saknar nyckeltal

Färgruta Totalt SÖRAB

Åtgärder

GenomfördUppföljning

Åtgärd AP.1.2016.2.1 Det ska finnas en handlingsplan för åtgärder av de arbetsmiljöproblem som kartlades 2009. Arbetet med kommunernas handlingsplaner ska följas upp.
Delmål AP.1.2016.2
Uppdaterad: 2017-11-27
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Fastighetsägare
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens exploateringsavdelning
  • Kommunens gatu- och parkavdelning
  • Kommunens insamlingsentreprenör
  • Kommunens planavdelning