Nöjdhet besök återvinningscentraler

Indikatorn visar andelen kunder som uppger att de är mycket eller ganska nöjda efter ett besök till återvinningscentralen.

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda efter ett besök till återvinningscentralen
Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Upplands Väsby
Färgruta Järfälla
Färgruta Danderyd
Färgruta Sollentuna
Färgruta Solna
Färgruta Täby
Färgruta Vallentuna
Färgruta Sundbyberg
Färgruta Lidingö
Datakälla: Telefonintervjuer
Trend:Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet:88 % (2016)
Utgångsvärde:88 % (2016)

Kommentar

Nästan 90 procent av invånarna är nöjda efter ett besök till återvinningscentraler om man ser till alla kommuner. Nöjdheten varierar mellan kommunerna. Nöjdast är invånarna i Upplands Väsby där 95 procent anger att de är ganska eller mycket nöjda. Lägst andel har Lidingö, Sundbyberg och Vallentuna med 84.5 procent.
Indikator AP.1.2016.1.1
Uppdaterad: 2016-09-06