Insamlingsplatser för förpackningar och tidningar

Indikatorn visar antal återvinningsstationer per kommun för avfall under producentansvar.

Antal insamlingsplatser för förpackningar och tidningar
Färgruta Danderyd
Färgruta Järfälla
Färgruta Lidingö
Färgruta Sollentuna
Färgruta Solna
Färgruta Sundbyberg
Färgruta Täby
Färgruta Upplands Väsby
Färgruta Vallentuna
Datakälla: Avfall Web
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet:144 stycken (2016)
Utgångsvärde:133 stycken (2007)

Kommentar

Antalet insamlingsplatser för förpackningar och tidningar har ökat med fem stycken sedan 2015 och det finns nu 144 stycken totalt i SÖRABs kommunerna. Ökningarna har skett i Upplands Väsby (tre stycken), Lidingö (två stycken) samt Täby (en stycken). I Vallentuna har antal insamlingsplatser minskat med en.
Indikator AP.1.2016.1.2
Uppdaterad: 2017-11-22