1.1 Avfallshanteringen i planprocessen

Avfallshanteringen ska vara en självklar del i kommunens planarbete vid ny- och ombyggnation, för att i tidigt skede säkerställa ytor och funktion för avfallshanteringen.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Nöjdhet besök återvinningscentraler

Indikator AP.1.2016.1.1 Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda efter ett besök till återvinningscentralen
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 88 %2016

Insamlingsplatser för förpackningar och tidningar

Indikator AP.1.2016.1.2 Antal insamlingsplatser för förpackningar och tidningar
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 144 stycken2016
Delmål AP.1.2016.1
Uppdaterad: 2018-06-13
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
  • Kommunens nämnd som ansvarar för fysisk planering
Berörda
  • Arbetsmiljöverket
  • Funktionshindersorganisationer
  • Huvudskyddsombud
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens översikts- och detaljplaneavdelning
  • Regionplan- och trafikkontoret