Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

1.1 Avfallshanteringen i planprocessen

Avfallshanteringen ska vara en självklar del i kommunens planarbete vid ny- och ombyggnation, för att i tidigt skede säkerställa ytor och funktion för avfallshanteringen.

Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
  • Kommunens nämnd som ansvarar för fysisk planering
Berörda
  • Arbetsmiljöverket
  • Funktionshindersorganisationer
  • Huvudskyddsombud
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens översikts- och detaljplaneavdelning
  • Regionplan- och trafikkontoret
Uppdaterad: 2018-06-13
Delmål AP.1.2016.1