Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Öppettimmar per vecka ÅVC

Nyckeltalet beskriver antalet öppettimmar på kommunens största ÅVC, totalt antal timmar per vecka.

Antalet öppettimmar totalt per vecka för återvinningscentralerna

Rad-id Kommun Senaste värdet (timmar) Datum

0

Täby

 80

2016

1

Upplands Väsby

 76

2016

2

Totalt SÖRAB

 57

2016

3

Lidingö

 53

2016

4

Vallentuna

 50

2016

5

Järfälla

 46

2016

6

Sundbyberg

 38

2016

Datakälla: Avfall Web

Kommentar

Tillgängligheten till återvinningscentralerna har förbättrats med fem timmar sedan 2012, från i snitt 52 till dagens 57 öppettimmar per vecka. Sedan 2015 har öppettimmarna i Lidingö ökat med 22 timmar per vecka och ligger nu på 53 timmar. Anledningen till ökningen beror på att Stockby returpark invigdes 2016. Bästa öppettiderna har Täby med 80 öppettimmar per vecka. Solna, Sollentuna och Danderyd saknar egna stationära återvinningscentraler.

Uppdaterad: 2017-11-22
Indikator AP.1.2016.5.3