Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mobila återvinningscentraler, stopp

En mobil återvinningscentral är en bemannad insamlingsbil eller båt som stannar på i förväg angivna platser där invånarna kan lämna sitt grovavfall vid särskilda tillfällen. Dessa mobila återvinningscentraler är ett viktigt komplement till de stationära återvinningscentralerna.

Antal stopp med mobila återvinningscentraler.

Rad-id Kommun Senaste värdet (stycken) Datum

0

Totalt SÖRAB

 797

2016

1

Sundbyberg

 560

2016

2

Danderyd

 71

2016

3

Solna

 52

2016

4

Täby

 35

2016

5

Lidingö

 27

2016

6

Vallentuna

 26

2016

7

Sollentuna

 23

2016

8

Upplands Väsby

 3

2016

Datakälla: Avfall Web

Kommentar

Sundbybergs kommun ligger långt över övriga kommuner vilket beror på att i statistiken ingår även ReTuren som är en bil som åker runt och hämtar grovavfall fem kvällar/månad med ca sju stopp per kväll. I statistiken för Sundbygerg ingår även bemannad container för insamling av grovavfall som det lokala bostadsbolaget beställer till sina hyresgäster.

Alla kommuner (förutom Danderyd, Solna och Upplands Väsby) har ökat antal stopp under 2016.

Uppdaterad: 2017-12-18
Indikator AP.1.2016.5.2