Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Förtroende för avfallssystemet

Indikatorn visar andel invånare som uppger att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för kommunens avfallshantering. Ett sätt att skapa förtroende är att kontinuerligt informera om resultat av avfallsinsamlingen och dess miljövinster.

Andel invånare med mycket eller ganska stort förtroende för kommunens avfallshantering.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt SÖRAB

2009

68

1

Totalt SÖRAB

2012

69

2

Totalt SÖRAB

2016

80

3

Danderyd

2009

53

4

Danderyd

2012

64

5

Danderyd

2016

82,5

6

Järfälla

2009

67

7

Järfälla

2012

77

8

Järfälla

2016

84,5

9

Lidingö

2009

74

10

Lidingö

2012

61

11

Lidingö

2016

80

12

Sollentuna

2009

78

13

Sollentuna

2012

69

14

Sollentuna

2016

68,5

15

Solna

2009

66

16

Solna

2012

66

17

Solna

2016

74

18

Sundbyberg

2009

67

19

Sundbyberg

2012

66

20

Sundbyberg

2016

69,5

21

Täby

2009

71

22

Täby

2012

70

23

Täby

2016

68

24

Upplands Väsby

2009

71

25

Upplands Väsby

2012

74

26

Upplands Väsby

2016

87

27

Vallentuna

2009

61

28

Vallentuna

2012

69

29

Vallentuna

2016

75

Datakälla: Telefonintervjuer

Kommentar

De flesta, 8 av 10 invånare, har stort förtroende för avfallshanteringen inom SÖRAB-kommunerna. Andelen har ökat med 11 procentenheter sedan mätningarna 2012. Allra störst förtroende finns i Upplands Väsby med 87 procent. Lägst förtroende finns i Täby, Sollentuna och Sundbyberg där omkring 68 procent säger sig ha förtroende för avfallshanteringen.

Uppdaterad: 2018-06-13
Indikator AP.1.2016.4.1