Återkoppling resultat

Uppföljninga av andelen invånare som nåtts av kommunernas information om resultat av sortering. Frågan som ställdes i enkäten var "Får du information om resultatet som uppnås?"

Andel hushåll som fått återkoppling om resultatet av avfallssorteringen.
Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd
Datakälla: Telefonintervjuer
Trend:Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet:23,5 % (2016)
Utgångsvärde:23,5 % (2016)
Målvärde:80 % (2016)

Kommentar

21 procent av invånarna i SÖRAB-kommunerna uppger att de har fått information om resultatet av deras avfallssortering. Det är stora skillnader mellan kommunerna. Som mest 27 procent i Sundbyberg och som minst 12 procent i Lidingö kommun svarar att de nåtts av informationen.
Indikator AP.1.2016.4.2c
Uppdaterad: 2016-09-16