Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Återkoppling resultat

Uppföljninga av andelen invånare som nåtts av kommunernas information om resultat av sortering. Frågan som ställdes i enkäten var "Får du information om resultatet som uppnås?"

Andel hushåll som fått återkoppling om resultatet av avfallssorteringen.

Rad-id Kommun Senaste värdet (%) Datum

0

Sundbyberg

 27

2016

1

Täby

 24

2016

2

Sollentuna

 24

2016

3

Danderyd

 23,5

2016

4

Järfälla

 22

2016

5

Totalt SÖRAB

 20,5

2016

6

Vallentuna

 20

2016

7

Upplands Väsby

 18

2016

8

Solna

 14

2016

9

Lidingö

 12

2016

Datakälla: Telefonintervjuer

Kommentar

21 procent av invånarna i SÖRAB-kommunerna uppger att de har fått information om resultatet av deras avfallssortering. Det är stora skillnader mellan kommunerna. Som mest 27 procent i Sundbyberg och som minst 12 procent i Lidingö kommun svarar att de nåtts av informationen.

Uppdaterad: 2016-09-16
Indikator AP.1.2016.4.2c