Återkoppling resultat

Uppföljninga av andelen invånare som nåtts av kommunernas information om resultat av sortering. Frågan som ställdes i enkäten var "Får du information om resultatet som uppnås?"

Andel hushåll som fått återkoppling om resultatet av avfallssorteringen.
Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Sundbyberg
Färgruta Täby
Färgruta Sollentuna
Färgruta Danderyd
Färgruta Järfälla
Färgruta Vallentuna
Färgruta Upplands Väsby
Färgruta Solna
Färgruta Lidingö
Datakälla: Telefonintervjuer
Trend:Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet:20,5 % (2016)
Utgångsvärde:20,5 % (2016)
Målvärde:80 % (2016)

Kommentar

21 procent av invånarna i SÖRAB-kommunerna uppger att de har fått information om resultatet av deras avfallssortering. Det är stora skillnader mellan kommunerna. Som mest 27 procent i Sundbyberg och som minst 12 procent i Lidingö kommun svarar att de nåtts av informationen.
Indikator AP.1.2016.4.2c
Uppdaterad: 2016-09-16