Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Återkoppling nytta

Uppföljning av andelen invånare som nåtts av kommunernas information om resultat av sortering. Frågan som ställdes i enkäten var "Får du information om vilken nytta det gör?"

Andel hushåll som fått information om nyttan med avfallssortering

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt SÖRAB

2016

53,5

1

Danderyd

2016

59

2

Järfälla

2016

53,5

3

Lidingö

2016

50

4

Sollentuna

2016

57,5

5

Solna

2016

42

6

Sundbyberg

2016

52

7

Täby

2016

59

8

Upplands Väsby

2016

51

9

Vallentuna

2016

55

Datakälla: Telefonintervjuer

Kommentar

54 procent av invånarna i SÖRAB-kommunerna uppger att de har fått information om vilken nytta avfallssortering gör. Bäst informerade är invånarna i Danderyd och Täby (59 procent). Minst informerade anser sig invånarna i Solna vara (42 procent).

Uppdaterad: 2016-09-16
Indikator AP.1.2016.4.2b