Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Återkoppling nytta

Uppföljning av andelen invånare som nåtts av kommunernas information om resultat av sortering. Frågan som ställdes i enkäten var "Får du information om vilken nytta det gör?"

Andel hushåll som fått information om nyttan med avfallssortering

Rad-id Kommun Senaste värdet (%) Datum

0

Danderyd

 59

2016

1

Täby

 59

2016

2

Sollentuna

 57,5

2016

3

Vallentuna

 55

2016

4

Järfälla

 53,5

2016

5

Totalt SÖRAB

 53,5

2016

6

Sundbyberg

 52

2016

7

Upplands Väsby

 51

2016

8

Lidingö

 50

2016

9

Solna

 42

2016

Datakälla: Telefonintervjuer

Kommentar

54 procent av invånarna i SÖRAB-kommunerna uppger att de har fått information om vilken nytta avfallssortering gör. Bäst informerade är invånarna i Danderyd och Täby (59 procent). Minst informerade anser sig invånarna i Solna vara (42 procent).

Uppdaterad: 2016-09-16
Indikator AP.1.2016.4.2b