Återkoppling nytta

Uppföljning av andelen invånare som nåtts av kommunernas information om resultat av sortering. Frågan som ställdes i enkäten var "Får du information om vilken nytta det gör?"

Andel hushåll som fått information om nyttan med avfallssortering
Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd
Färgruta Täby
Färgruta Sollentuna
Färgruta Vallentuna
Färgruta Järfälla
Färgruta Sundbyberg
Färgruta Upplands Väsby
Färgruta Lidingö
Färgruta Solna
Datakälla: Telefonintervjuer
Trend:Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet:53,5 % (2016)
Utgångsvärde:53,5 % (2016)
Målvärde:80 % (2016)

Kommentar

54 procent av invånarna i SÖRAB-kommunerna uppger att de har fått information om vilken nytta avfallssortering gör. Bäst informerade är invånarna i Danderyd och Täby (59 procent). Minst informerade anser sig invånarna i Solna vara (42 procent).
Indikator AP.1.2016.4.2b
Uppdaterad: 2016-09-16