Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Återkoppling nytta

Uppföljning av andelen invånare som nåtts av kommunernas information om resultat av sortering. Frågan som ställdes i enkäten var "Får du information om vilken nytta det gör?"

Andel hushåll som fått information om nyttan med avfallssortering

Datakälla: Telefonintervjuer
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2016.
Senaste värdet:
53,5 % (2016).
Utgångsvärde:
53,5 % (2016).
Målvärde:
80 % (2016).

Kommentar

54 procent av invånarna i SÖRAB-kommunerna uppger att de har fått information om vilken nytta avfallssortering gör. Bäst informerade är invånarna i Danderyd och Täby (59 procent). Minst informerade anser sig invånarna i Solna vara (42 procent).

Uppdaterad: 2016-09-16
Indikator AP.1.2016.4.2b