1.4 Återkoppling till hushåll

Metoder ska vara etablerade för fortlöpande återkoppling till hushåll rörande resultat av insamling samt dess miljönytta

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Förtroende för avfallssystemet

Indikator AP.1.2016.4.1 Andel invånare med mycket eller ganska stort förtroende för kommunens avfallshantering.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 80 %2016

Återkoppling nytta

Indikator AP.1.2016.4.2b Andel hushåll som fått information om nyttan med avfallssortering
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 53,5 %2016

Återkoppling resultat

Indikator AP.1.2016.4.2c Andel hushåll som fått återkoppling om resultatet av avfallssorteringen.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 20,5 %2016
Delmål AP.1.2016.4
Uppdaterad: 2018-09-04
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens insamlingsentreprenör
  • Kommunernas informationsavdelning
  • Producenter