Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Kommuner med avfallsrutiner i planprocessen

Rutinerna ska gälla från översiktsplan, detaljplan, bygglov fram till inflyttning.

Antal kommuner som har en rutin för säkerställande av avfallshanteringen fram till inflyttning.

Rad-id Svar Senaste värdet (stycken) Datum

0

Ja

 7

2020

1

Delvis

 2

2020

2

Nej

 0

2019

Datakälla: Kommuner/SÖRAB

Kommentar

Rutiner finns för detta men inte hela vägen för alla kommuner. Jämfört med 2016 är det nu flera kommuner som har rutiner för hela vägen. År 2016 hade alla kommuner rutiner för att säkerställa själva ytorna men ingen kommun hade rutiner för hela vägen till inflyttning. Rutiner för inflyttning kan vara att säkerhetsställa att de nyinflyttade har matavfallspåsar, att de har fått information om närmsta återvinningscentral etc.

Med Delvis menas att rutiner håller på att tas fram och att utveckling pågår (Vallentuna samt Upplands Väsby).

Sollentuna
Förbättringsmöjligheter finns och arbete med det pågår.

Täby
Täby har rutiner för detta men finns en del brister, speciellt i sista fasen inför inflytt och driftsättning av avfallshanteringen. Att hitta plats för avfall är också svårt då det är hård konkurrens om båda mark och utrymme i fastigheter.

Upplands Väsby
I Upplands Väsby finns detta till viss del, men utveckling pågår.

Vallentuna
Utveckling pågår med förbättrande rutiner vid bygglovshantering.

Uppdaterad: 2021-06-03
Indikator AP.1.4.1