Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

1.4 Avfallshanteringen i planprocessen

Det ska finnas ett arbetssätt som säkerställer att avfallsplaneringen är en självklar del i kommunens planarbete vid ny- och ombyggnation, d.v.s. från översiktsplan, detaljplan, bygglov fram till inflyttning.

Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
  • Kommunens nämnd som ansvarar för fysisk planering
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens avfallsentreprenad
  • Kommunens fysiska planeringsavdelning
Uppdaterad: 2021-06-03
Delmål AP.1.4