1.4 Avfallshanteringen i planprocessen

Det ska finnas ett arbetssätt som säkerställer att avfallsplaneringen är en självklar del i kommunens planarbete vid ny- och ombyggnation, d.v.s. från översiktsplan, detaljplan, bygglov fram till inflyttning.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Kommuner med avfallsrutiner i planprocessen

Indikator AP.1.4.1 Antal kommuner som har en rutin för säkerställande av avfallshanteringen fram till inflyttning.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 6 stycken2019
Delmål AP.1.4
Uppdaterad: 2020-09-14
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
  • Kommunens nämnd som ansvarar för fysisk planering
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens avfallsentreprenad
  • Kommunens fysiska planeringsavdelning