Avfallsanläggningar med rutiner för arbetsmiljöproblem

Indikatorn visar vilka av SÖRAB:s avfallsanläggningar där det finns rutiner för att identifiera, åtgärda och följa upp arbetsmiljöproblem. Det ska finnas en aktuell handlingsplan och rutiner för att rapportera och utreda eventuella risker, tillbud och olycksfall.

Andel avfallsanläggningar med rutiner för arbetsmiljöproblem
Färgruta Totalt SÖRAB
Datakälla: SÖRAB
Trend:Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet:100 % (2019)
Utgångsvärde:100 % (2016)

Kommentar

Det finns en generell rutin som gäller för alla avfallsanläggningar. Sörab genomför skyddsronder minst en gång per år och anläggning. Riskanalyser för anläggningarna uppdateras minst en gång per år eller vid verksamhetsförändringar. Olyckor, tillbud eller vad som kunde ha blivit en olycka rapporteras.
Indikator AP.1.3.1
Uppdaterad: 2020-08-03