Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Kommuner med rutiner för arbetsmiljöproblem

Indikatorn visar vilka kommuner som har rutiner för att identifiera, åtgärda och följa upp arbetsmiljöproblem relaterade till avfallsinsamlingen. Det ska finnas en aktuell handlingsplan och rutiner för att rapportera och utreda eventuella risker, tillbud och olycksfall.

Antal kommuner med rutiner för insamlingsrelaterade arbetsmiljöproblem

Rad-id Svar Senaste värdet (stycken) Datum

0

Ja

 9

2020

Datakälla: Kommuner/SÖRAB

Kommentar

Alla kommuner har svarat att de har rutiner för arbetsmiljöproblem.

Uppdaterad: 2021-07-14
Indikator AP.1.2.1