Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Kommuner med rutiner för arbetsmiljöproblem

Indikatorn visar vilka kommuner som har rutiner för att identifiera, åtgärda och följa upp arbetsmiljöproblem relaterade till avfallsinsamlingen. Det ska finnas en aktuell handlingsplan och rutiner för att rapportera och utreda eventuella risker, tillbud och olycksfall.

Antal kommuner med rutiner för insamlingsrelaterade arbetsmiljöproblem

Datakälla: Kommuner/SÖRAB
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2016.
Senaste värdet:
9 stycken (2020).
Utgångsvärde:
9 stycken (2016).

Kommentar

Alla kommuner har svarat att de har rutiner för arbetsmiljöproblem.

Uppdaterad: 2021-07-14
Indikator AP.1.2.1