1.2 Ågärder för arbetsmiljöproblem vid insamling

Alla kommuner ska tillämpa rutiner för åtgärder av insamlingsrelaterade arbetsmiljöproblem.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Kommuner med rutiner för arbetsmiljöproblem

Indikator AP.1.2.1 Antal kommuner med rutiner för insamlingsrelaterade arbetsmiljöproblem
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 9 stycken2019
Delmål AP.1.2
Uppdaterad: 2020-06-23
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Fastighetsägare
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens avfallsentreprenad