Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Andel matavfall till biologisk behandling

Indikatorn visar andelen matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling av total beräknad mängd uppkommet matavfall. Avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling samt hemkompostering och avfallskvarn.

Andel av uppkommet matavfall som återvinns genom biologisk behandling

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010.
Senaste värdet:
37 % (2021).
Utgångsvärde:
11 % (2010).
Målvärde:
35 % (2020).

Kommentar

Andel matavfall som återvinns är 33 procent, vilket innebär att målet på 35 procent precis inte uppnås. Andelen har dock ökat för varje år.

Matavfallsinsamlingen var 2020 högst i Järfälla, 43 procent. Detta är en markant ökning jämfört med 2019 och uppnår därmed målet för 2020. Flera kommuner som uppnår målet är Sollentuna (40 procent), Danderyd (38 procent) och Täby (36 procent). Lägst ligger Lidingö, Sundbyberg och Vallentuna.

Uppdaterad: 2022-05-06
Indikator AP.4.3.1