Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Nöjdhet insamling mat- och restavfall

Samhälle med cirkuläritet i fokus

Indikatorn visar andelen invånare som anser att kommunens system för insamling av mat- och restavfall är mycket väl eller ganska väl anpassat för hushållets behov.

Under 2020 gjorde man en metodförändring med mixad insamlingssystem med både webbenkät och telefonintervjuer. Tidigare år har man endast använt telefonintervjuer. Detta kan påverka resultatet något. Medodanalysen, som går att ladda ner nedan, beskriver ändringarna och ger en analys av effekterna på resultaten.

Nöjdhet insamling mat- och restavfall (småhus och flerbostadshus)

Rad-id Kommun Senaste värdet (%) Datum

0

Danderyd

 84

2020

1

Sollentuna

 83

2020

2

Sundbyberg

 80

2020

3

Totalt SÖRAB

 73

2020

4

Upplands Väsby

 73

2020

5

Täby

 72

2020

6

Järfälla

 72

2020

7

Lidingö

 67

2020

8

Vallentuna

 66

2020

9

Solna

 64

2020

Datakälla: Webbenkät och telefonintervjuer

Kommentar

73 procent av invånarna är nöjda med insamling av mat- och restavfall, vilket är en förbättring sedan föregående mätning men inte tillräckligt för att uppnå målet på 85 procent till 2020. Två kommuner uppnår nästan målet, Danderyd (84 procent) och Sollentuna (83 procent). De kommuner som är längst ifrån att nå målet är Solna (64 procent), Vallentuna (66 procent) samt Lidingö (67 procent). Nöjdheten motsvarar ganska väl hur långt kommunerna kommit med matavfallsinsamlingen, se nyckeltal Andel matavfall till biologisk behandling under delmål 6.2 Biologisk behandling av matavfallet.

Undersökningen visade också att boende i småhus i högre grad är tillfredsställda med insamlingssystem för mat- och restavfall jämfört med boende i flerbostadshus, 77 respektive 70 procent.

Uppdaterad: 2021-03-24
Indikator AP.1.1.1