8.3 Åtgärdade deponier

Alla nedlagda deponier som utgör en stor eller mycket stor risk för människors hälsa och miljön ska vara åtgärdade.

Stor eller mycket stor risk för människors hälsa och miljön definieras som deponier som getts den samlade riskklassningen 1 eller 2 enligt Naturvårdsverkets rapport 491.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Åtgärdade nedlagda deponier

Indikator AP.8.3.1 Andel åtgärdade nedlagda deponier.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 0 %2017

Åtgärdsstatus för nedlagda deponier

Indikator AP.8.3.2 Åtgärdsstatus för nedlagda deponier med riskklass 1 och 2 enligt mifo-kartläggning.
Senaste värdet: 23 stycken2017
Delmål AP.8.3
Uppdaterad: 2019-06-24
Ansvarig organisation
  • Kommunens tillsynsansvariga nämnd
Berörda
  • Berörda markägare
  • Kommunens tillsynsavdelning
  • Länsstyrelsen