8.2 Nedlagda deponier

Alla nedlagda deponier ska vara inventerade och undersökta.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Undersökta deponier

Indikator AP.8.2.1 Andel undersökta deponier.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 36 %2017
Delmål AP.8.2
Uppdaterad: 2019-06-24
Ansvarig organisation
  • Kommunens tillsynsansvariga nämnd
Berörda
  • Berörda markägare
  • Kommunens tillsynsavdelning
  • Länsstyrelsen