7.1 Matavfall till biogas

Allt matavfall som samlas in ska bli biogas, som ersätter fossila bränslen.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Matavfall till rötning

Indikator AP.7.1.1 Andel insamlat matavfall till rötning.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2012
Senaste värdet: 100 %2016
Delmål AP.7.1
Uppdaterad: 2018-09-04
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens avfallsentreprenad
  • SÖRABs behandlingsanläggningar