2.2 Kvalitet verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall som levereras till behandlingsanläggningarna ska uppfylla deras kvalitetskrav.

Indikatorer

Verksamhetsavfall som uppfyller kvalitetskraven

Indikator AP.2.2.1 Andel verksamhetsavfall som uppfyller behandlingsanläggningarnas kvalitetskrav
Delmål AP.2.2
Uppdaterad: 2017-11-10
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens avfallsentreprenad