1.2 Ågärder för arbetsmiljöproblem vid insamling

Alla kommuner ska tillämpa rutiner för åtgärder av insamlingsrelaterade arbetsmiljöproblem.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Kommuner med rutiner för arbetsmiljöproblem

Indikator AP.1.2.1 Antal kommuner med rutiner för insamlingsrelaterade arbetsmiljöproblem
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 8 stycken2018
Delmål AP.1.2
Uppdaterad: 2019-06-24
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Fastighetsägare
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens avfallsentreprenad